Black Diamond (Carbonado)


Carbonado, Black Diamond
oftewel zwarte diamant, is een soort in de natuur gevormde polykristallijne diamant afkomstig van alluviale afzettingen. Carbonado (Portugees voor verbrand of geblakerd), een zwart, onregelmatig, poreus soort diamant, vormt het hardste materiaal dat we kennen. De eerste ontdekking van carbonado’s door westerlingen dateert van 1830 in Brazilië. Sindsdien zijn Carbonado’s maar op twee plaatsen op aarde aangetroffen: in het noordoosten van Brazilië en de Centraal-Afrikaanse Republiek, ver van de vindplaatsen van andere diamanten.

In tegenstelling tot andere diamanten worden Carbonado’s niet in diepe onderaardse kimberlietpijpen aangetroffen. Ook zit er vergeleken met diamant maar weinig koolstof-13 in Carbonado’s. In insluitsels is waterstof aangetroffen. Carbonado’s lichten sterk op bij luminescentieproeven: een bewijs van hoge stralingsniveaus op het moment dat de Carbonado gevormd werd. Kortom, Carbonado’s hebben een andere oorsprong dan overige diamanten.

Op aarde was er voor zover we weten nooit een waterstofatmosfeer, daar was het altijd te heet voor. Ook is er geen realistisch geologisch proces bekend dat diamant kan produceren aan de aardoppervlakte (Carbonado’s zijn veel te groot om gevormd te kunnen zijn tijdens een meteorietinslag). Daarom denken wetenschappers dat Carbonado’s hun oorsprong vinden buiten de aarde. Metingen aan radioactieve isotopen in Carbonado’s geven een ruwe schatting van hun ouderdom: 3,8 miljard jaar. Dat is vergelijkbaar met de ouderdom van de aarde zelf.

Op de foto hieronder zie je een entourage ring gemaakt van 18 karaat witgoud met witte briljant geslepen diamanten en één grote zwarte diamant. De zwarte diamant weegt 8.01ct.
Prijs v.d. ring: € 10.844,00

Comments are closed.